Wiwat maj, trzeci maj!

Uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki Ustawa Rządowa, znana jako Konstytucja 3 Maja stała się dla Polaków symbolem nowoczesnego myślenia o państwie oraz odpowiedzialności za jego losy. Jest ona dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego Narodu. Była to pierwsza tego typu konstytucja na kontynencie europejskim, a druga na świecie – takimi słowami przywitał całą społeczność szkolną i nauczycieli prezydent szkoły, Mikołaj Maserak, na apelu z okazji świąt majowych. Po wysłuchaniu krótkiej historii, cała społeczność szkolna jednym głosem zaśpiewała 4 zwrotki hymnu Polski.