Obchody Dnia Książki

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki nauczyciele: pani A. Kebernik, i panowie: P. Pajchrowski i A. Błaszyk zaprezentowali interpretację ballady Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”. Ponadto uczniowie klas 4 – 8 przygotowali Klasowe Księgi Opowiadań, gdzie zamieścili teksty pisane przez wszystkich uczniów tych klas. Prace są wyłożone na szkolnym korytarzu i można je przeczytać.

Kto czyta, żyje podwójnie.