Mali poeci

Dzieci z klasy czwartej mogą pochwalić się zdolnościami poetyckimi. Na lekcji języka polskiego uczniowie poznawali wiersz pt. ,,Moje próżnowanie”. Okazało się, że dzieci też potrafią napisać ciekawe utwory poetyckie, a ich wyobraźnia nie ma granic. Może za kilkanaście lat będzie o nich słyszała cała Polska. Oto kilka wierszy napisanych przez małych artystów.

Niedaleko torów szkoła stoi,

lekcje trwają tu  powoli,

trzy kwadranse one są

i dzwoneczkiem kończą się.

Przerwy zaś za krótkie są

nie ma czasu brać na ząb.

Nie rozkręcisz tu zabawy,

bo czas wracać jest do ławy.

Przerwa ciągle jest za krótka

trzeba szybko wiać z podwórka.

Nie nabroją ananasy,

bo czas wracać jest do klasy.

Ale kiedy lekcja jest ciekawa

Nie liczy się zielona trawa

Do ogródka nikt nie wpada,

kiedy temat  wielka sprawa.

Po południu jest świetlica

i czas odebrania przez rodzica.

O wyjściu ze szkoły nie ma mowy,

bo tu pakiet zajęć dodatkowych.

Rodzic zniecierpliwiony czeka

kiedy skończy zajęcia pociecha

Rodzic non problem ma,

bo uczeń do nauki się pcha. 

I każdego dnia uczeń jest wesoły

bo może wracać do szkoły