Rocznica

20 października 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili egzekucję 30 niewinnych Polaków. Skazanych ustawiono twarzą do muru Sądu Grodzkiego. W odległości kilkunastu kroków przed nimi stanął 30-osobowy niemiecki pluton egzekucyjny. Temu widokowi musieli się przyglądać wszyscy Polacy, którzy zostali siłą wypędzeni z domów i ulic na Stary Rynek. Rozstrzelanych więźniowie kładli na konną platformę i przewieźli do wykopanej uprzednio wspólnej mogiły, która znajdowała się po lewej stronie toru kolejowego Środa-Jarocin, przy ogródkach działkowych Cukrowni „Środa”, przy stawach.

    Upamiętniając rocznicę tej zbrodni uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty i prezentacje multimedialne. Znajomość lokalnej historii to ważny element wychowania patriotycznego. Nasi uczniowie po raz kolejny pokazali że losy „małej ojczyzny” są im bardzo bliskie.