Pierwsza pomoc to ważna sprawa!

We wrześniu naszą placówkę odwiedził wolontariusz z ramienia PCK- 
Przemysław Pawęzowski. Pojawił się z tajemniczą walizką, która skrywała 
fantoma. W sposób ciekawy i przystępny dla dzieci zapoznał on zarówno 
przedszkolaków jak i uczniów szkoły z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Dzieciaki ćwiczyły z zapałem, aż im włosy" furczały". Dziękujemy
 panie Przemysławie:)